Västernorrland

Ett år sedan invigningen av Botniabanan

1:26 min

I dag är det ett år sedan Botniabanan invigdes. Och efter stora inkörningsproblem verkar tågen nu vara på rätt spår. Det första halvåret var nästan hälften av tågen försenade eller helt inställda men i sommar har punktligheten varit närmare 100 procent.