Västernorrland

Förening för regionen MittSverige stoppas

Östersunds kommun får inte gå ihop med två andra norrlandskommuner och ett landsting för att skapa en ideell förening som ska verka för att regionkommunen MittSverige bildas.
Det beslutades i Högsta Förvaltningsdomstolen idag.

Högsta förvaltningsdomstolen rev upp kammarrättens beslut och konstaterade att Östersunds kommuns beslut att skapa en ideell förening strider mot kommunallagen.
En lokalpolitiker hade överklagat beslutet, då han ansåg att Östersunds kommun inte gjort tillräckligt för att allmänheten ska få insyn i föreningens verksamhet genom att ta del av allmänna handlingar, och fick alltså rätt.