Ånge

Trångt för tågen på stambanan

Det blir ökad belastning på järnvägarna ute i landet de närmsta åren, det visar den tågplan som fastställts av trafikverket idag.
Norra stambanan mellan Gävle och Ånge är en av de sträckor där det väntas bli trångt.

Anledningen är stora banarbeten i kombination med att fler tåg än tidigare vill ha plats på banan skriver trafikverket i ett pressmeddelande.

I storstadsregionerna utnyttjas kapaciteten maximalt redan idag.