Sundsvall

Fjärrvärmeavfall fråga för domstol

1:31 min

Sundsvalls Energi AB vill deponera mer flygaska och förbränningsrester från Korstaverket vid Blåbergets avfallsanläggning.

Samtidigt vill också bolaget att man ska få använda förbränningsresterna som bland annat fyllnadsmassor. Men det säger Miljönämnden nej till och nu ska saken prövas i Mark- och Miljödomstolen.