Kramfors

Tummen ner för det tredje skolförslaget

1:27 min

Även det tredje förslaget, det som Socialdemokraterna i Kramfors nu enats om i skolnedläggningsfrågan, får kritik från föräldragrupperna i Höga Kusten.

– Man kommer på det ena förslaget efter det andra men har alldeles för bråttom, säger en av föräldrarna.

Det var i fredags som Socialdemokraterna i Kramfors presenterade ett nytt och tredje förslag till ny skolorganisation, ett förslag som man beslutat om vid sitt representantskapsmöte.

Enligt S-förslaget bör man behålla skolorna i Torrom, Ullånger och Nordingrå. Det betyder att man vill lägga ner Lugnviksskolan, Dockstaskolan, Högakustenskolan i Herrskog och Ytterlännässkolan i Bollstabruk.

– Det här tror vi är en bra lösning både utifrån pedagogiska och ekonomiska faktorer. Vi kan tillmötesgår föräldrarnas önskemål om minskade restider för de små barnen. Och det rimmar bättre med tanken att hela kommunen ska leva, säger Thomas Näsholm (S), ordförande i Kramfors arbetarekommun.

Det blir cirka 2 miljoner mindre som spars in i S-förslaget jämfört med det första förslaget, säger skolchef Gunilla Nilsson Suikki. Hon har inte räknat närmare på det nya förslaget men säger att det räcker för att man inte ska behöva dra ner på lärartätheten.

Men föräldrarna i Högakusten är inte nöjda.
– Det är ett förslag som är något bättre just för oss som bor i Torrom men det är inget bra förslag, säger Anna Forsén.

Hon jobbar aktivt i den så kallade DUNT-gruppen (bokstäverna står för Docksta, Ullånger, Nordingrå och Torrom) som vill bevara alla de nedläggningshotade skolorna. Gruppen vill inte heller att BKU-nämnden ska fatta beslut den 12:e oktober utan fortsätta  utreda.

– Man kommer bara på förslag efter förslag och det går väldigt fort. Men vi tycker inte att det finns ett nog bra underlag än.

Till exempel borde man utreda alternativet att föra in förskolor och skolor under samma tak som man redan idag gör i Docksta och i flera av Kramfors grannkommuner.

– Förutom att det borde bli mer kostnadseffektivt att samsas i samma byggnad så borde det också vara lättare att sälja förskolebyggnaderna än det är att sälja skolor, säger Anna Forsén.

– Socialdemokraterna kan göra som de vill, konstaterar Per-Henrik Bodin som är gruppledare för Centerpartiet i Kommunfullmäktige i Kramfors, den instans som i sista hand ska fatta beslut om skolnedläggningar. De har majoritet och kan genomdriva sitt förslag.

– Från oppositionen har vi lyssnat på föräldrarna och vi tycker att det finns saker kvar att utreda så vi vill skjuta på beslutet.

Den 12:e oktober är det tänkt att BKU-nämnden ska fatta beslut.