Kuriosamaterial: Jack ger Ulla svar på tal

0:45 min

Vår reporter Ulla Öhman besökte i april 2011 Långsele i samband med att man började bygga en ny skola där.

Hon passade då på att prata med en del barn om hur de skulle vilja ha den nya skolan. En av de barn hon intervjuade var Jack. Och han hade en del synpunkter på hur en intervju egentligen ska göras.