Västernorrland

Länets omsorgsbehov väntas öka

Antalet svenskar över 80 år kommer snart att öka kraftigt, vilket innebär stora utmaningar för äldreomsorgen. SEB:s analys baserad på SCB:s statistik visar att förändringen kommer ske mycket snart. I tre kommuner i Västernorrlands län, Timrå, Härnösand och Sundsvall, kommer antalet äldre att öka med över 30 procent redan det närmaste dryga decenniet.