Västernorrland

Svårt för tonårsföräldrar att upptäcka droger

1:35 min

En av tio unga mellan 15 och 19 år i länet har testat cannabis. Men för föräldrar är det ofta svårt att upptäcka missbruket hos sitt barn. För ungefär tre år sedan upptäckte Ingela Korhonen att hennes dotter använde cannabis.

- Det är en chock. Man vill inte förstå och det är svårt att ta in. Sedan blir det en stor sorg och oro, säger hon.

Ingelas dotter gick på högstadiet när hon testade cannabis första gången och Ingela började fatta misstankar. Men i den åldern händer det mycket och därför kan det ofta vara svårt att avgöra vad förändringarna i beteende beror på.

- Vi såg beteendeförändringar, att hon var trött och att det inte fungerade i skolan. Vi förstod inte att det var droger för det vill man inte tro. Det var så långt från vår värld, säger Ingela Korhonen.

Ingela är idag aktiv i Föräldraföreningen Mot Narkotika, FMN, för att hjälpa och stötta andra i samma sits. För hon är långt ifrån ensam om att ha ett barn som testat cannabis. Den senaste undersökningen som CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, gjorde bland unga i länet visar att en av tio mellan 15 och 19 år testat cannabis. Undersökningen gjordes 2008 och 2 000 unga tillfrågades. Problemet är att föräldrar ofta har svårt att upptäcka att barnen använt cannabis.

- Symptomen ser ut som vilka andra tonårsproblem som helst. Men som förälder måste du ha en daglig diskussion med ditt barn och lyssna på om barnet på ett bra sätt beskriver sin dag i skolan och är närvarande. Är inte barnet det så är det varningstecken, säger Thomas Lundqvist, som jobbar på Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Skåne.

Det är viktigt att föräldrar tar tag i problemen så fort de misstänker något.

- Lyft upp frågan på köksborde och markera tydligt att du som förälder inte accepterar det, säger Thomas Lundqvist.

Ingela Korhonen förstår om föräldrar tycker att det känns obehagligt att ställa vissa frågor till sina barn.

- Men samtidigt måste man våga konfrontera dem. Visar det sig att man har fel då får man förklara att man ställde frågorna för att man bryr sig, säger hon.