Västernorrland

Stor risk för viltolyckor nu

Hittills i år har det inträffat 500 viltolyckor i Västernorrland med rådjur och älg.

Den här veckan informerar polis och jägare trafikanterom risken att kollidera med vilt och om skyldigheten att markera olycksplats och mycket annat.

Just nu är risken för viltolyckor som störst.

Det hela sker vid trafikplats Armsjön söder om Sundsvall där Roger Viklander som är viltansvarig inom polisen i Västernorrland förklarar varför olycksrisken är så hög nu:

– Älgen är inne i brunsten nu och förflyttar sig väldigt mycket. Dessutom är det jakt som gör att det blir större rotation på djuren, säger han.

Vad händer här idag?

– Det kommer att finnas trafikpoliser som gör ordinarie kontroll på fordon och ägare, och i samband med det så kommer det att finnas eftersöksjägare och kontaktmän dela ut broschyrer och informera om riskerna, som ju är störst i gryning och skymning.