Västernorrland

Sundsvall erbjuder hjälp till brottsutsatta barn

2:06 min

Nu bjuds alla kommuner i länet in till ett gemensamt arbete med Sundsvall, kring brottsutsatta barn.

I Sundsvall finns ett Barnahus med representanter från socialtjänst, åklagare, polis och barnpsykiatrin under ett och samma tak.

Att fler kommuner samarbetar kommer att gagna barnen men också de inblandade kommunerna, enligt Mia Brodin, chef för individ- och familjeomsorgen i Sundsvall.

- De säkrar kvaliteten i den här mycket speciella utredningssituationen så att barnet får bästa möjliga bemötande, säger hon.

Barnahus är en plats där all expertis finns under samma tak för att möta barnet. Barnet behöver bara berätta sin historia en gång då representanter från polis, åklagare, barnpsykiatrin och socialtjänsten finns på samma plats och kan titta på barnets berättelse från ett annat rum.

Vad kan barnet behöva gå igenom annars?

– Ja ska man dra det till sin spets, och det har jag själv varit med om som socialsekreterare, då kanske barnet först måste besöka polisstation för förhör, därefter socialtjänsten, kanske åka till sjukhuset för undersökning och om barnet behöver akut krishjälp så kan man måsta besöka barnpsykiatrin, säger hon.

Det är alla de här instanserna som nu finns på samma ställe. De kan även göra läkarundersökningar på Barnahuset, så länge det inte handlar om avancerade gynekologiska undersökningar. Barnet och eventuellt familjen slipper åka runt på flera ställen i en situation som redan upplevs som jobbig för barnet, enligt Mia Brodin.

Mia Brodin berättar också att också rättssäkerheten på så sätt blir bättre då barnet snabbare får berätta sin historia. Annars kanske barnet får vänta länge innan åklagare har tid tillexempel. Det kan påverka barnets historia.

Kommunerna tycks positiva. Hittills är det bara Örnsköldsvik som tackat nej med motiveringen att de tycker att de har bra kompetens själva. I Härnösand är man positiv säger Lisbeth Sander på socialtjänsten:

– Jo väldigt positivt eftersom det kommer innebära ett bättre samarbete mellan inblandade myndigheter och det blir också bättre för barnen som är utsatta, säger hon.

Nu ska Sundsvall skriva avtal med de kommuner som är intresserade och det ger också positiva effekter för Sundsvall:

– Det innebär att vi kan tillsätta en halv samordnartjänst till och att vi får hjälp att betala en del av hyran och det betyder mycket för oss och verksamheten, säger Mia Brodin.