Västernorrland

Kriminologprogrammet får kritik

Det relativt nystartade Kriminologprogrammet på Mittuniversitetet får hård kritik.

Många lärare har hoppat av på grund av missnöje och eleverna har klagat på de ständiga lärarbytena, enligt Sundsvalls Tidning.

Företagshälsovården har nu fått i uppdrag att utreda avhoppen och varför många lärare mått dåligt.

En student har också anmält utbildningen för att dom inte fick betyg i en avslutad kurs på elva veckor, vilket ledde till att några studenter inte fick sina pengar av CSN.

Utbildningen startade hösten 2009.