Timrå

Två olyckor vid Torsboda

Två trafikolyckor inträffade nästan samtidigt i närheten av Torsboda mellan Härnösand och Timrå, vid niotiden på morgonen idag.

I södergående körfält har en personbil kört i diket och inte långt därifrån i norrgående körfält har en långtradare ställt sig på tvären. I norrgående körfält begränsas framkomligheten i trafiken av olyckan och man klipper upp mitträcket för att kunna dirigera trafiken förbi olyckan.

Vi har inga uppgifter om någon person skadats i någon av olyckorna.