Sundsvall

Nya tåg mellan Sundsvall-Stockholm

Ett nytt snabbtåg - SJ 3000 - kommer snart att börja trafikera landets järnvägar. En av de sträckor som kommer att få nya tåg är Sundsvall-Stockholm.

Restiden kommer å bli runt tio minuter längre på sträckan - å det på grund av det nya tåget inte kan luta i kurvorna på samma sätt som x 2000.

Enligt SJ så kräver driften av SJ 3000 mindre  energi och 12 procent av den använda energin återmatas till elnätet . Tåget ska vara  30 procent mer  energieffektivt jämfört med  SJs lokdragna tåg

Det är inte satt något datum för när det nya tåget ska vara i drift.