Sundsvall

Ny rondell byggs vid Skönsmon

Nu börjar bygget av en tillfällig rondell i Skönsmon i Sundsvall. Samtidigt så påbörjas också arbetet med att asfaltera den en kilomteer långa och tillfälliga sträckningen av E4 förbi oljehamnen.

Den nya provisoriska E4-sträckningen kommer att ha en högsta tillåtna hastighet bli 50 kilometer i timmen. 

Den 2 november planeras sträckan kunna öppnas för trafik.