Sundsvall

Läge för synpunkter på nya Korstaverket

Nu finns det en ny detaljplan för området runt Korstaverket i Sundsvall, där det planeras för en biobränsleanläggning, som ska ersätta verkets oljepanna, och för en ny biogasanläggning.

Från och med i dag är planen ute på samråd vilket innebär att bland annat länsstyrelsen kan lämna synpunkter på den.

– Vi vill ha in synpunkter som kan leda till förändringar, säger Bo Eskebaek på konsultfirman som gjort planen.