Sundsvall

Släkting nekas arv - testamente saknades

En man i Sundsvall nekas att ärva en fastighet som han tagit hand om åt en äldre släkting när denne dog.

Mannen menar att han tolkat det som om släktingen ville att han skulle ärva gården - men det fanns inget skrivit testamente.

När släktingen dog tillföll därför hennes tillgångar, som uppgår till 7,6 miljoner kronor, Allmänna arvsfonden.

Mannen överklagade, men nu har Kammarkollegiet beslutat att arvet faktiskt ska tillfalla arvsfonden.