Härnösand

Celldörr lämnades olåst på Saltvik

En cell har lämnats olåst på Saltviksanstalten utanför Härnösand. En övervakningsfilm visar att vårdarna missade celldörren.

Strax efter att de  lämnat avdelningen kunde den intagne själv öppna dörren och titta ut.

Senare upptäckte nattvakterna den öppna dörren och kunde låsa.

Kriminalvårdens utredare betraktar händelsen som mycket allvarlig och konstaterar att Saltviksanstalten har haft olika och delvis ofullständiga rutiner för hur en inlåsning ska gå till.