Västernorrland

Kyrkan marknadsanpassas

Kyrkorna i landet har blivit mer marknadsanpassade för att locka nya medlemmar. Det visar forskning från Mittuniversitetet. I Gustav Adolfs församling i Sundsvall har man under de senaste  åren startat upp en mängd nya verksamheter för att modernisera kyrkan, säger kyrkoherde Stefan Andersson.

G.A församlingen i Sundsvall har också sedan några år gjort om sin konfirmationsundervisning. Nu får ungdomarna åka på fyra olika läger, från kust till fjäll, men har också träffar därimellan. I kyrkans hus i Sundsvall har man verksamhet allt från retreats och massage till flera olika körer. En med speciellt fokus på att själen ska må bra.

Det är kyrkans vardagliga möte med människorna som många församlingar nu satsar på, säger Anneli Öljerstrand på Mittuniversitetet.

– Det handlar om olika samlingar och samtalsgrupper. Där det är relationerna med människorna som blir det viktigaste, säger Anneli Öljerstrand.

Omkring 100 personer i församlingar och stift över hela landet har intervjuats i Öljerstrands avhandling. En avhandling som alltså visar att församlingarna blivit allt mer marknadsanpassade för att locka nya medlemmar.

Men egentligen handlar det om naturlig förnyelse och att möta framtiden, säger kyrkoherden Stefan Andersson i G.A församling i Sundsvall.

– Vi lever inte för 200 år sedan utan måste blicka framåt. Då måste man ha en viss förändring i församlingarnas arbete också, säger Stefan Andersson.