Sundsvall

Enklare språk viktigt för demokratin

Sundsvalls kommun har tagit fram en ny språkpolicy, för att göra kommunens språk enklare.

I dag är många handlingar och dokument fyllda av krångliga och byråkratiska formuleringar som kan vara svåra att förstå, både för politiker och andra.

Och i grunden handlar det om en demokratifråga, att alla förstår vad en kommun vill, det säger Christina Lindqvist, informatör på kommunen

"Nämnden beslut att nämnden påtalar att det är ytterst olämpligt att som nu skett genomföra ett köpa av tjänst eller vara innan erforderliga beslut har tagits." – Det är ett exempel på hur det kan se ut i ett offentligt dokument från Sundsvalls kommun.

Ett dokument som ska kunna läsas och förstås av allmännheten, av andra tjänstemän och inte minst av våra förtroendevalda politiker. I många fall handlar det om dokument som ska användas av politiker som underlag för deras beslut. Om de förstår vad som skrivs vill säga.

– De allra flesta förtroendevalda är fritidspolitiker. De har inte särskilt mycket tid att läsa alla handlingar. De är vanliga människor med vanliga jobb.Och det är klart att det är jättesvårt även för dem att förstå sånt här. Både det byråkratiska språket och det fackspråk som används, säger Christina Lindqvist, informatör på kommunen, och den som jobbat med att ta fram kommunens nya språkpolicy.

Arbetet med att få till ett enklare språk i kommunen började redan för flera år sen och 2009 kom en ny språklag som säger att språket hos offentliga myndigheter, som hos en kommun, ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Christina Lindqvist hoppas att den nya språkpolicyn ska leda till just det.

– Med de här politiska besluten så blir det lättare att gå ut i verksamheten och motivera dem att utbilda sig och förstå att det här är viktigt.

Nu kan ni säga: så här ska ni göra, gör så!

– Ja det kan vi göra om fullmäktige antar den här rutinen, för där är det några enkla regler som vi faktiskt ska följa.

I dag, den 31 oktober, väntas kommunfullmäktige fatta beslut om att anta den nya språkpolicyn.