Västernorrland

Bottniska korridoren högprioriterat av EU

1:11 min

Bottniska korridoren finns med i det stora infrastrukturpaket för 50 miljarder euro som EU-kommissionen presenterade idag och som visar vilka transportsatsningar som är mest prioriterade.
– Ett mycket viktigt beslut för bland annat Västernorrland, säger ordföranden i landstingets regionala nämnd Sverker Ågren.

Bottniska korridoren är en transportled från Mjölby norrut längst med Norrlandskusten till Haparanda och sedan via Torne till Helsingfors i Finland.
Den binder samman öst-västliga och nord-sydliga transnationella axlar i Sverige, Finland, Norge och Ryssland.

I minst tio år har Bottniska korridoren funnits som idé och förslag,  säger Glenn Nordlund som är ordförande i Kommunförbundet i Västernorrland.
Och nu kan den bli verklighet.

– Det är ett viktigt beslut som EU-kommissionen presenterade idag, säger Sverker Ågren från regionala nämnden:

– I och med beslutet får vi  tillgång till finansiering  och vi blir erkända som en viktig del i Europa bland annat vad gäller transporter av råvaror.

Men dagens beslut innebär inte att EU står för hela kostnaden. Tvärtom är det de enskilda länderna som ska stå för huvudparten av finansieringen.

I normalfallet ska EU-pengarna betala upp till 20 procent av finansieringskostnaden, men om projektet bedöms särskilt viktigt för att bygga bort en flaskhals kan EU:s inblandning öka till 30 procent. I vissa fall, om infrastrukturen bedöms ge extra stort europeiskt mervärde, kan EU-medel stå för upp till 40 procent av finansieringen, skriver TT idag.

Det är också upp till det enskilda landet att besluta exakt vilka projekt som ska sättas i gång utmed den prioriterade sträckningen, till exempel den Botniska korridoren.

– De svenska prioriteringarna styrs ändå av den svenska regeringen, säger Niklas Lundin, ämnesråd på Näringsdepartementet, till TT

Han säger att bara för att en sträcka finns med i förslaget, exempelvis den så kallade botniska korridoren, så är det inte grönt ljus för byggstart. -Det går ju inte till så att vi får en påse pengar utan vi söker ju för projekt längs de här korridorerna.

Sedan kan svenska staten få bifall eller avslag på en sådan ansökan.

Men i Västernorrland är glädjen stor. Landshövding Bo Källstrand ser beslutet som mycket viktigt:

– I och med det här har Bottniska korridoren lyfts fram som en del av kärnan i det europeiska transportsystemet och det stärker naturligtvis argumenten för att den här banan ska byggas ut och rustas upp i jämförelse med alla möjliga andra projekt som finns.
Det här tillhör nu kärnan i europeisk transportstruktur och då måste vi ju se till att det finns dubbelspår åtminstone!