Västernorrland

Vill få stopp på barnagan

2:01 min

Alla instanser i samhället måste bli bättre på att sprida information om vad som räknas som barnaga och att det är olagligt. Det enligt Rädda barnens ordförande i Härnösand, Khosrow Razavi. Han menar att det är oacceptabelt att en av tio föräldrar fortfarande agar sina barn som siffror från Barnombudsmannen visar.

– Det är ett stort problem, kroppslig bestraffning får inte förekomma, kränkande behandling får inte förekomma och det är fortfarande föräldrar som håller på med sånt här, det är fruktansvärt, säger han.

Som första land i världen lagstiftade Sverige mot barnaga 1979. I Föräldrabalkens står att barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Trots det är det fortfarande en av tio föräldrar som agar enligt Barnombudsmannen. Khosrow Razavi tror att det till stor del beror på en okunskap.

– En del föräldrar tror att om man rycker barnet i armen eller knuffar barnet så är inte det någonting, men det är också kränkande, säger han.

Även att verbalt trycka ner barnet räknas som kränkande behandling. Eller att ignorera barnets åsikter eller behandla barnet som luft, enligt Khosrow Razavi. Han  tror att många föräldrar inte förstår det.

Sverige ses som ett föregångsland i världen när det gäller förbudet mot barnaga, han tror inte att man vet att det fortfarande förekommer i Sverige.

– När jag var i England pratade man om Sverige när man diskuterade för och emot aga, då sa man att "titta på Sverige, de har slutat med aga, det förekommer inte", säger han.

Rädda barnen ser det som ett stort problem som är viktigt att ta itu med enligt Khosrow Razavi. Han menar att det nu ligger ett tungt ansvar på alla barnrättsorganisationer att försöka sprida information och bekämpa de här siffrorna.

– Vi har varit ute i skolorna och på evenemang där det är många föräldrar med och har då delat ut en lättare variant av barnkonventionen och pratat med föräldrar om det här, säger han.

Men han säger att föräldrar fort glömmer och att man måste vara ute ofta.

– Både barnombudsmannen, BRIS och vi måste vara ute och informera och informera, vi kan inte acceptera det här. Rädda barnen har i alla tider slagits för barnens rättigheter och vi kommer att fortsätta med det, säger han.