Sundsvall

Mer tågåkande ska gynna glesbygden

1:38 min

Mer tågåkande är inte bara bra för miljön. Det skulle också gynna arbetsmarknaden i Mellannorrland. Det menar Pernilla Söderqvist på projektet Tid för tåg. Hon tror att allt fler snart kommer att välja tåget i stället för bilen – något som främst skulle vara bra för små orter längs dom aktuella sträckorna.

 - Vi pratar om norra stambanan och mittbanan. Det är där vi sett att de största vinsterna finns. Man kan både pendla från småorter och hämta in arbetskraft från städerna.

Någon bestämd siffra för hur många fler som ska åka tåg har inte satts upp. Men Pernilla Söderqvist ser att resandet stadigt ökar.

Längre restider - som tillexempel på sträckan Sundsvall-Stockholm när det sätts in nya tåg - ser hon inte som ett problem.

- Vi har ju inte själv någon möjlighet att bygga dubbelspår.

I mars avslutas projekt tid för tåg - men det kommer att ersättas av två nya - tågrelaterade projekt.

- Det är dels projekt Atlantbanan, som går från Trondheim till Stockholm dels ett projekt som heter Parkera och res som bland annat går ut på att skapa bättre parkeringar vid stationerna.

Matilda Jansson
matilda.jansson@sverigesradio.se