Sollefteå

Kontanthantering tas bort från bank

1:24 min

Banker planerar för en kontantfri framtid. Om tre veckor försvinner möjligheten att ta ut pengar på Swedbanks kontor i Sollefteå.

- Många äldre tar ut sin pension i kontanter. Jag vet flera äldre mellan 80-85 år som inte har bankkort. De tycker det är besvärligt med kort och kan inte börja använda bankkort nu, säger Pia Hedberg, ordförande i pensionärsorganisationen PRO Björkå utanför Sollefteå.

Nordea har tidigare gått ut med information om att kontanter kommer att försvinna från flera av kontoren. Nu försvinner också möjligheten att ta ut kontanter från Swedbank i Sollefteå. Det är framförallt äldre personer som tar ut pengar på banken och som kommer drabbas av den här förändringen.

- De kunderna kan komma in till oss så kan vi sätta oss ned och diskutera lösningar. Det ska vi hjälpa kunden med, säger Patric Nordlund, kontorschef på Swedbank i Sollefteå.

Banken ska satsa på rådgivning i stället för att hantera pengar. Det handlar om att bankerna vill minska kontanterna i vårt samhälle. Skäl som ofta uppges är att kontanter innebär ökad rånrisk. Det handlar också om att spara pengar.

- Kontanthantering kostar samhället mycket pengar. Staten står för en del av notan och bankerna för en del. Kan man göra det på ett enklare sätt tjänar alla på det, säger Patric Nordlund.

Beslutet att ta bort möjligheten att ta ut pengar på banken har fått Sollefteåbor att reagera.

- Jag känner mig inte längre välkommen på banken, säger Marianne Omberg.

- Jag kan använda kort men vill vara solidarisk med de som inte har kort och därför tycker jag att man kan byta bank, säger Britt Kallin,

Hon känner en man som är 92 år och som aldrig har använt bankkort.

- Ska han nu behöva lära sig använda kort. Det tycker jag är fel, säger Britt Kallin.

Huvudskälet till att man tar bort möjligheten att ta ut kontanter från banken är att minska kontanterna i hela samhället och få fler att använda bankkort. Men förändringen på bankerna kommer inte få äldre personer att välja bort kontanter tror Pia Hedberg.

- Man kan inte använda kort i alla lägen, säger hon.

Britt Kallin tycker att bankerna borde vänta med att ta bort kontanthanteringen.

- De borde vänta med förändring i 10-20 år tills de äldre gått bort. De yngre kan ju redan hantera kort, säger hon.

Sollefteåborna kommer fortfarande att kunna sätta in pengar på banken. Två gånger per år kan de sätta in pengar utan kostnad, resten av gångerna kommer banken ta ut en avgift.