Sundsvall

Öppet hus för provisorisk E4 väg

0:49 min

I Sundsvall är det i dag öppet hus för den nybyggda väg som kommer användas under tiden E4:an med den nya bron byggs.

– Nu är det den södra anslutningen till bron som vi håller på att jobbar med, säger Mats Lögdahl som är projektledare vid Trafikverket.

Kommer den nya/provisoriska vägen att klara trafikströmningarna?

– Ja, det kommer den att göra, men det kommer att bli vissa störningar. Framförallt i korsningen nere vid oljehamnen Björneborgsgatan, framförallt i rusningstrafiken då.

Vad kan det innebära?

– Ja, man får köra lite långsammare, visa lite hänsyn. Det är fortfarande en byggarbetsplats, säger Mats Lögdahl, projektledare vid Trafikverket.

Trafikomläggningen till den nya vägen kommer att genomföras natten mellan måndag 31.10 och tisdag 1.11.

Reporter
Sanna Gustavsson