Sundsvall

Stort behov av renovering

Kultur och fritidsnämnden i Sundsvall vill ha 500,000 kronor för att utreda vad som ska göras med Sporthallen och simbassängen. Det finns ett stort behov av renovering, och en särskild arenagrupp har tagit fram fyra förslag för framtiden. Nu vill nämnden utreda hur mycket de olika förslagen kostar.

Ett förslag handlar om att renovera dagens byggnader, de andra tre handlar om att renovera och att bygga ut eller bygga nytt.