Västernorrland

Nytt IT-stöd inom vården

Landstinget ansluter till Nationell Patientöversikt, ett nytt IT-stöd inom vården. Syftet är att förbättra patientsäkerheten och underlätta samordning mellan vårdgivare, förklarar Markus Kallioinen, verksamhetschef på landstinget. Den nya översikten gör det möjligt för behörig vårdpersonal att ta del av information från alla anslutna vårdgivare, oavsett var uppgifterna är registrerade.

Patienter har ofta kontakt med flera olika vårdgivare - landsting, kommuner och privata vårdgivare. Varje vårdgivare registrerar och lagrar information i sina egna system. Den nya översikten gör det möjligt för behörig vårdpersonal att ta del av information från alla anslutna vårdgivare, oavsett var uppgifterna är registrerade.

Den nationella patientöversikten ingår som en del i en nationell IT-strategi för vård och omsorg. Ökad rörlighet, friare vårdval och specialisering inom vården gör att patienterna ofta har kontakt med flera olika vårdgivare. Under 2011-2012 ansluter successivt landsting, kommuner och privata vårdgivare till den nationella patientöversikten.

För att förhindra obehörig åtkomst skyddas informationen av tekniska säkerhetslösningar och strikta regelverk. Patienten kan också själv välja att spärra sina uppgifter så att de inte visas i den nationella patientöversikten.

- Den nya översikten ger vårdpersonalen underlag för viktiga medicinska bedömningar. Det minskar till exempel risken för felmedicinering. Med en gemensam patientöversikt kan vårdinsatserna lättare samordnas. Det är viktigt för att ge patienten god och säker vård, sammanfattar Markus Kallioinen