Västernorrland

2 miljarder vinst för SCA

Skogsindustrikoncernen SCA redovisar en vinst före skatt på strax över 2 miljarder kronor för tredje kvartalet 2011. Det kan jämföras med vinsten på 2,2 miljarder motsvarande period i fjol.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 1 938 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Trots vinsten planeras en minskning av personalstyrkan med 2000 personer de flesta av dem utomlands.