Sundsvall

Toppuppdrag för Strömbäck

Jesper Strömbäck, professor i politisk kommunikation och journalistik vid Mittuniversitetet, har fått ett internationellt toppuppdrag vid International Communication Association. Under de kommande fyra åren kommer Jesper Strömbäck att vara med och leda arbetet med att stärka och utveckla den internationella forskningen inom politisk kommunikation.

Valet innebär att Jesper Strömbäck kommer att vara vice ordförande för sektionen för politisk kommunikation under två år, för att sedan ta över som ordförande under nästföljande två år.

- Det känns som en stor ära och ska bli mycket intressant och spännande att delta i arbetet med att fortsätta stärka den internationella forskningen kring politisk kommunikation. Det kommer inte minst att ske genom arbetet med att organisera den årliga internationella forskarkonferensen som International Communication Association arrangerar.