Ånge

Kulturting med landsbygdsutveckling

Idag fortsätter landstingets Kulturting i Ånge. Den här gången med landsbygdsutveckling som tema. Varför somnar en ort medan grannbyn kan vända utvecklingen, är en av frågorna som diskuteras. En mentometeromrösning om Regionfrågan ska också genomföras innan konferensen avslutas idag.