Sundsvall

Gymnasieskola hjälper Skolverket

1:27 min

Sundsvalls gymnasium ska hjälpa Skolverket att få till en bättre skola i Sverige.

I drygt tio år har gymnasieskolan arbetat med att hela tiden förbättra och utveckla utbildningen, med ett så kallat "systematiskt kvalitetsarbete".

– Sundsvalls gymnasium har lång erfarenhet av att jobba med systematiskt kvalitetsarbete, och har mycket som vi på Skolverket kan ta del av, säger Solveig Lundberg på Skolverket.

– Och därför har vi utsett dem till en referenskola i vårt arbete med att ta fram nya stödmaterial, när det gäller systematiskt kvalitetsarbete, fortsätter hon.

Vad är det Sundsvalls gymnasium ska göra?

– De ska vara ett bollplank för oss och dela med sig av sin erfarenhet, så att vi tar fram nya bra stödmaterial som hela landets skolor kan använda sig av.

Enligt läroplan och skollag så är alla skolor skyldiga att ha ett så kallat "systematiskt kvalitetsarbete" som går ut på att se till att eleverna lär sig det de ska lära sig under sin skoltid.

Arbetet går ut på att ha koll på elevernas resultat, att veta varför resultaten blir som de blir och att göra det som krävs för att förbättra elevernas resultat, om det behövs.

Ettt sånt "systematiskt kvalitetsarbete" har Sundsvalls gymnasium haft i 11 år, bland i ämnet matematik. Det har lett till åtgärder redan på grundskolan, det berättar Judith Nellvig som är en av rektorerna på gymnasiet:

– Vi har fått elever som inte har uppfyllt målen när de kommit till oss. Det har resulterat i att vi jobbar i ett perspektiv från grundskolan upp till gymnasiet just när det gäller matematik.

Har ni sett några resultat?

– Resultaten är att vi kan följa upp eleverna och sätta in stödåtgärder, det är ett praktiskt exempel.

Vad tycker du om att Sundsvalls gymnasium nu blir en referensskola mot Skolverket?

– Jag tycker det är jätteroligt att vi kan hjälpa till och vara med och utveckla det här med kvalitetsinstrument. Så det känns väldigt positivt, säger Judith Nellvig.