Västernorrland

Risk för mutor och jäv hos landstinget

Det finns brister i den interna kontrollen på landstinget vad gäller att skydda sig mot oegentligheter. Det anser landstingets revisorer. Det handlar om risker för mutor och bestickning, jäv och annat som kan uppstå t ex i upphandlingar, studiebesök och kontakter med leverantörer.

Revisorerna konstaterar att det i och för sig råder ett restriktivt förhållningssätt när det gäller mottagande av gåvor, måltider, biljetter och liknande men att det saknas formella riktlinjer och system för hur man upptäcker, hanterar och anmäler inträffade incidenter, det måste man alltså bli bättre på.