Västernorrland

Konkurrensverket godkänner Arla-Milko sammanslagning

0:36 min

Det blir en fusion mellan mejeriföretagen Milko och Arla. Konkurrensverket som har granskat sammanslagningen godkänner den, men har ett antal villkor som måste uppfyllas. Bl.a att mejeriet i Grådö säljs till en annan aktör. Villkoren kommer att preciseras under dagen.

Enligt Arla inleds arbetet med att integrera Milko i Arla, den 1 november.

Från och med 1 november är alltså Milkobönderna medlemmar i Arla.

Milkos varumärken kommer sedan successivt att ersättas med Arlas varumärken.

Läs tidigare publiceringar: