Västernorrland

Järnvägskonflikten löst

En konflikt mellan Cargonet och Green Cargo hotade att sätta stopp för kombitrafiken på järnväg.

Hundratals lastbilar var redo att istället rulla ut på vägarna med godstransporterna från idag på morgonen. Men nu slipper bilisterna på länets motorvägar trängas med lastbilar. Enligt Västerbottens Kuriren har tågoperatörerna Cargonet och Green Cargo kommit fram till en lösning.