Örnsköldsvik

Säkerhetsbrister på lekland

Av elva lekland som Konsumentverket granskat visade sig samtliga ha allvarliga säkerhetsbrister. Till exempel hittades fel som innebar risk för strypning på vissa lekland.

Här i länet ingick Knasiga Kojan i Örnsköldsvik i granskningen, och där visade inspektionen på allvarliga brister på en konstruktion vid några nätbroar. Bristerna fick åtgärdas omgående.

Därutöver hade Konsumentverket synpunkter på att alla rutiner inte finns skriftligt.