Örnsköldsvik

"Barnen kunde strypas"

1:28 min

Många populära lekland har allvarliga säkerhetsbrister, konstaterar Konsumentverket. Av elva granskade lekland, däribland Knasiga kojan i Örnsköldsvik, hade alla minst ett allvarligt fel som kan leda till ödesdigra konsekvenser om olyckan är framme.

Till exempel hittades fel som innebar risk att barn stryps.

Knasiga kojan öppnades 2009 och har i år haft 22 000 besökare.

När konsumentverket och dess experter kom visade det sig att fyra så kallade nätbroar var behäftade med ett allvarligt fel. Det handlar om rep med ett intillliggande nät. Dessa satt inte ihop med varandra och enligt konsumentverket hade en allvarlig strypolycka kunnat inträffa. Det handlar om barn från 2 år och uppåt som besöker leklandet i Örnsköldsvik.

– Det här var ett konstruktionsfel och jag är glad att det upptäcktes, säger Mindy Mattfolk, som äger Knasiga kojan.

Felet avhjälptes med konsumentverkets personal på plats.

– Så här får det inte vara. Barn ska inte löpa risk att skada sig allvarligt på grund av vuxnas okunskap, säger Anna Ekegren, jurist på Konsumentverket.

Mindy Mattfolk säger att hon och företaget verkligen månar om säkerheten för barnen:

– Vi har medvetet valt att inte ha bollhav i vår verksamhet, säger hon. Dels är det fartligt och barn kan skada sig, sedan samlas det också mycket baciller på bollarna.

– Vi har också tagit bort hoppborgarna där barnen lätt kan skada sig.