Sundsvall

Utvisad familj fick inte rätt information

2:25 min

Viktig information om asylsökandes rättigheter kan gå förlorade i tolkningen, det är ett problem som både migrationsverket och asyladvokater säger att de är medvetna om.

I fallet med familjen El Koreh från Sundsvall, där elvaårige Elie och åttaåriga Mari Belle ska utvisas till Libanon i januari med sin mamma, fick hon inte veta att hon hade rätt att söka arbetstillstånd.

Enligt familjens vän Charlotte Lindgren fick mamman aldrig veta att hon hade rätt att söka arbetstillstånd inom två veckor från avslaget.

– Det säger sig självt att hade Sonia vetat om att hon hade två veckor på sig att söka så hade hon gjort det, hon hade inte utsatt sig själv och sina barn för det här frivilligt, säger Charlotte Lindgren.

Familjens advokat vid tiden för avslaget var Per Myrberg, han säger att han inte kan kommentera just det här fallet på grund av sekretess. Men han säger att han alltid informerar sina klienter om att de kan söka arbetstillstånd när de har arbete och därmed få stanna kvar i Sverige. Men ibland misstänker han att allt inte översätts av tolkarna, det är en känsla han har men något han inte kan kontrollera då han inte kan språken som översätts.

– Det kan vara att jag säger fem meningar men tolken bara en, eller att jag säger något som borde få klienten att reagera men jag får ingen reaktion, säger han.

Migrationsverket tar sina tolkar från en firma i Skåne, men de flesta advokater i Sundsvall tar sina tolkar från tolkservice i Sundsvall. Kia Zetterqvist är verksamhetsansvarig och hon säger att tolkarna utbildas inom de områden där de behöver kunskap.

– De som ska tolka i asylärenden får gå utbildning i asyl och juridik för att lära sig de termer de behöver, säger hon.

Men alla tolkar finns på olika nivåer i utbildningen och tolkservice får cirka 140 olika uppdrag i Sundsvallsområdet dagligen. Det innebär att de bäst utbildade tolkarna bokas först.

– Om någon bokar sent, kanske en akut bokning då är de högst prioriterade tolkarna redan upptagna, säger hon.

Kia Zetterqvist berättar också att det kan finnas en förklaring till att tillexempel advokater uppfattar att inte tolken översätter allt. Det kan vara att språken är så olika, en mening på svenska kan vara ett ord på ett annat språk, eller tvärtom.

– Att de inte får någon reaktion kan ha att göra med att den asylsökande inte är mottaglig för budskapet, tillexempel att de är chockade och inte vet vad som ska hända i framtiden, säger hon.

Då mamman i just den här familjen har jobb, hade hon kunnat få arbetstillstånd, förutsatt att hon hade sökt inom två veckor från avvisningsdomen. Nu måste hon istället följa utvisningsbeslutet, ta barnen ur skolan och åka ner och söka arbetstillstånd från Libanon och sedan kanske få komma tillbaka. Något som kan ta tid.

Men det finns ett hopp, om en klient inte har förstått kan de vända sig till migrationsverket och förklara det, säger Fredrik Beijer, biträdande rättschef på migrationsverket.

– Jag tycker absolut att de ska berätta det för oss, att de inte förstått så kan vi titta på det i det enskilda ärendet, säger han.

Om de, som i det här fallet, inte har förstått den begränsade tiden för att söka arbetstillstånd. Kan de då få återvinna de två veckorna av den orsaken?

– Det kan vara så att om de på god grund kan förklara att de inte förstått så kan vi titta på saken, säger han.