Sundsvall

Begär mer pengar till vuxenutbildning

Sundsvalls kommun vädjar nu till regeringen om extra pengar till vuxenutbildningen. Det här eftersom det statliga stödet till vuxenutbildningar kommer att minska kraftigt.


 

I Sundsvall kommer kommunen själv att skjuta till extra pengar - men man anser att det behövs ännu mer.

I en skrivelse till utbildningsdepartementet poängterar kommunalrådet Lars Persson att Västernorrland bedöms vara det län med näst lägst sysselsättningsökning och den näst högsta andelen personer som är öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd.