Sundsvall

Billig kirurgi på länssjukhuset

Länssjukhuset i Sundsvall-Härnösand hamnar på en tredje plats bland länssjukhusen i landet när Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har mätt kostnader för kirurgi. 

Mätningen bygger på uppgifter om kostnad per patient och kostnaderna justeras sedan i förhållande till sjukhusets vårdtyngd.

Man får då fram något som kallas DRG-poäng - och där hamnar länssjukhuset på 31 500 kronor per DRG-poäng.

Landets dyraste sjukhus - det i Västerås - hamnar på 47 900 kronor.