Västernorrland

Gästlärare på vårdprogrammet

1:23 min

Personer, med egna erfarenheter av psykisk ohälsa, har tagits in som gästlärare på vårdprogrammet, Mittuniversitetet. Studenterna har därmed fått mycket bättre kunskaper och attityder om personer som mår psykiskt dåligt.

Och resultatet har varit positivt säger Annika Grönberg och Elisabeth Grönberg som går programmet om psykisk ohälsa på Mittuniversitetet.

Det är det statliga projektet Hjärnkoll som hållit en kurs på Mittuniversitetet om attityder gentemot personer med psykisk ohälsa. Studenterna får, både innan och efter kursen, svara på frågor till exempel om personer med psykisk ohälsa kan återhämta sig helt.  Resultatet efter kursen var att många fler av studenterna ansåg det jämfört med innan.

Lärarna på utbildningen Ylva Rönngren och Anette Björk tycker att samarbetet med Hjärnkoll gett mycket som skolan själva inte kunnat ge.

– Framförallt sina egna erfarenheter av funktionshindret och hur de kan återhämta sig, säger Ylva Rönngren och Anette Björk, på Mittuniversitetet i Sundsvall.

De så kallade attitydambassadörerna som jobbar med projektet Hjärnkoll har egna personliga erfarenheter av psykisk ohälsa. Och det är just det som gett nya kunskaper och attityder hos studenterna, tror Elisabeth Björk

– De är människor precis som alla andra. Attityderna hos många av oss har förändrats att nu ser vi dem mer som vem som helst, säger Elisabeth Björk.