Örnsköldsvik

Pedagogiska brister på granskad förskola

Skolinspektionen har granskat Alne förskola i Örnsköldsviks kommun och konstaterar att det finns vissa brister.

Enligt granskningen saknas bra dokumentation av barnens individuella utveckling, vilket krävs enligt skolplanen. Förskolan behöver också förbättra sitt arbete med naturvetenskap och teknik och även när det gäller genus och jämställdhet.

Skolinspektionen vill nu se förbättringar och ger kommunen till den första september i år att föreslå åtgärder.