Örnsköldsvik

Övik energi föreslås få 300 miljoner

Det konkursmässiga kommunala bolaget Övik Energi behöver i ett första steg 113,7 miljoner för att inte gå i konkurs. Det har bolaget framfört i ett brev till det kommunala moderbolaget Rodret.

Vid ett möte igår föreslog Rodret att Övik Energi får totalt 300 miljoner kronor- som är tänkt som en buffert om det visar sig att det behövs mer pengar för att rädda bolaget.

Kommunfullmäktige ska ta ställning till förslaget i slutet av februari.

Tidigare har Övik Energi begärt totalt 900 miljoner kronor för att på sikt få ordning på ekonomin. Den frågan tas upp i fullmäktige i slutet av april.