Sundsvall

Elkunder får full ersättning

Sundsvall Elnät ger sina kunder full ersättning för strömavbrottet under stormen Dagmar. De som drabbades av minst 12 timmars strömavbrott får full ersättning. Det beslutades på Sundsvall Elnäts styrelsemöte idag.

Omkring 1350 av Sundsvall Elnäts 26 000 kunder är ersättningsberättigade. Utbetalningarna kommer att kosta Sundsvall Elnät cirka 2,5 miljoner kronor.

- Det här är ett av de mest omfattande strömavbrott vi haft på mycket länge. Många hushåll drabbades hårt med långvariga strömavbrott. Vår målsättning är alltid att våra kunder ska vara nöjda. Om vi kan lindra skadan genom att vara generösa med ersättningen så ska vi självklart göra det, säger Göran Sörell i ett pressmeddelande.

Sundsvall Elnät räknar med att klara av utbetalningarna inom fyra månader.