Permascand riskerar åtal

Företaget Permascand i Ånge har åtalsanmälts av Arbetsmiljöverket för misstänkt arbetsmiljöbrott. Det efter att verket undersökt bristerna i arbetsmiljön vid företaget.

Arbetsmiljöverket besökte företaget i början av december efter att en person skadats i en bandsåg.

Vid olyckstillfället saknades instruktioner hur maskinen skulle skötas, en maskin som företaget visste kunde orsaka skador.

Företaget har i efterhand åtgärdat bristerna och Arbetsmiljöverket bedömer att olyckan inte hade

inträffat om åtgärderna hade gjorts före olyckstillfället.