Västernorrland

Flyttad vargtik vandrar igen

Den vargtik som i måndags flyttades efter att ha rivit renar i gränslandet mellan Jämtland och Västernorrland hamnade den här gången i trakterna av Heby i Uppland.

Vargtiken har enligt Naturvårdsverket nu vandrat vidare och troligen lämnat Uppland.

Vid två tidigare tillfällen då vargtiken flyttats har hon återvänt norrut.

Den här gången blir det svårare att veta vart hon tar vägen eftersom hon saknar sändare.