Sundsvall

Forskarkritik mot nedskärningen på RSMH

2:05 min

Att skära ner på verksamhet för de människor som lider av psykisk ohälsa är är både en förlust samhällsekonomiskt och ett förlegat synsätt. Det säger David Rosenberg som är forskare inom området psykisk ohälsa om neddragningen på RSMH:s verksamhet i Sundsvall.

– Forskning har visat att de här verksamheterna är mer effektiva när det gäller att komma i kontakt med de här klienterna som normalt inte söker hjälp hos socialtjänst eller vård, säger han.

Att de som använder vården, alltså brukarna, träffas på det här sättet och hjäper och stöttar varandra när dem har det tufft, det är både billigare och en mer effektiv vårdform än den tratitionella psykvården enligt David Rosberg.

– Det har visat sig effektivt och det är en vinst att nå ut till de här som socialtjänsten normalt inte når, internationell forskning och även min forskning här i Västernorrland har visat att ungefär femtio procent av de som lider av psykisk ohälsa, aldrig söker hjälp. Det är de som hamnar i en verklig kris, säger han.

Han har besökt projekt I USA och Storbrittannien där samhället valt att samarbeta med brukarorganisationer liknande RSMH, med goda resultat. Även på andra orter i Sverige har man börjat se fördelarna med brukarnas stöd till varandra. Men också i länet, Sollefteå kommun har tillexempel ett liknande samarbete med RSMH.

– I Malmö och i Uppsala tillexempel har man ett samarbete med brukarorganisationer som visat sig ge bra resultat. I Sollefteå vet jag att det också finns ett samarbete, säger han.

Enligt David Rosberg är problemet att RSMH i Sundsvall bara ses som en förening bland många andra och att man missar då möjligheterna.

– Man måste se RSMH, inte som en förening bland andra, utan som en del i ett vårdutbud. Kommunen och landstinget borde samarbeta med RSMH och utveckla verksamheten så att möjligheterna utnyttjas, säger han.

Sundsvalls kommun vill spara in sjuhundratusen kronor om år på verksamheten. Men enligt Nationellt centrum för sucicidprevention vid karolinska institutet kostar ett självmord i genomsnitt över 18 miljoner kronor för samhället, 16 årsbudgetar för RSMH i Sundsvall. Då räknas investeringar som gjorts i individen in, förlorade skatteintäkter, sjukskrivningskostnadet för anhöriga, räddningstjänstens och polisens arbete med mera.

En behandlingsomgång på akutpsyk kostar i snitt 117 000 kronor enligt psykiatriska kliniken i Sundsvall. Sex personer som inte behöver akutvård motsvarar hela årsbesparingen på 700 000 kronor. Det enligt siffror från Kristina Mårtensson, verksamhetschef på psykiatriska kliniken i Sundsvall.

Medlemmar vi pratat med på RSMH tvekar inte över nyttan med sin förening.

– Jag blev hänvisad hit efter att jag legat intagen på akutpsyk för ett självmordsförsök. Nu tror jag allvarligt att jag inte hade levat idag om det inte hade varit för RSMH, säger en kvinna.