Ånge

Lärarnas brev ska förbättra skolan

1:14 min

Lärarnas egna berättelser ska förbättra kvalitén på skolan Ånge och Bräcke.

Det är en del i ett pilotprojet som kommunen deltagit i tillsammans med Mittuniversitetet och som går ut på att öka engagemanget i skolan.

– Varje personal har skrivit ett brev där de får beskriva hur det fungerar på deras skola, säger Lars Thorin, utvecklingsledare på humanistiska kontoret i Sundsvall.

I slutet av april ska Ånge och Bräcke presentera en handlingsplan för skolinspektionen på hur de ska hantera de brister som finns i skolan. Det handlar om ett pilotprojekt där man i Ånge och Bräcke med hjälp av Mittuniversitetet ska hitta förbättringsområden i skolan.

Det handlar bland annat om att vara steget före när Skolinspektionen gör sina besök.

– När de sedan kommer med sin analys har vi redan gjort en egen analys. På det sättet är vi mer beredda på en bra diskussion.

Tack vare att skolpersonalen själva får söka fel och brister i verksamheten så tror Lars Thorin att chanserna till förbättring är mycket större.

– Det vi upptäckt är att man inte alltid drar åt samma håll, det spretar inom personalgruppen och det märker eleverna. Att man nu kommit på det här själv gör säkert möjligheterna till förbättring större.

Matilda Jansson
matilda.jansson@sverigesradio.se