Kramfors

Medborgardialog om skolan

1:25 min

Nu tar Socialdemokraterna i Kramfors ett nytt tag i skolfrågan och bjuder in allmänheten till medborgardialog om skolan. Och Dunthyl som länge kämpat mot nedläggningarna hoppas få vara med när det nya underlaget tas fram.

Detta har hänt:
Sedan kommunfullmäktige i höstas misslyckades med att fatta beslut om nedläggningar så utreds nu alla siffror på nytt. En styrgrupp har bildats för att säkra ett underlag som alla kan acceptera och fatta beslut utifrån. Ett av de stora problemen i förra omgången var nämligen att man inte alls var överens om vad som var fakta när det gällde befolkninsstatistik, elevantal och kostnader för lokaler, skolskjutsninar och eventuella rivningar av skolor till exempel.

Styrgruppen består av BKU-nämndens (Barn-, Kultur- och Utbildningsnämndens) arbetsutskott  samt två politiker utsedda av  kommunstyrelsen, en folkpartist och en miljöpartist, för att få större tvärpolitisk bredd och förankring.

Moderaterna och centerpartiet ville att två representanter från föräldra- och medborgargruppen DUNTHYL skulle få plats i gruppen men det röstades ner av BKU-nämnden.

– Vi vill gärna vara med på ett eller annat vis och vara kritiska mot underlaget och få komma med nya idéer som de ännu inte har tänkt på, säger Fredrik Bergström som är pappa och aktiv i DUNTHYL.
(Namnet på föreningen är skapat av begynnelsebokstäverna på de skolor som först föreslogs för nedläggning; Docksta, Ullånger, Nordingrå, Torrom, Högakusten, Ytterlännäs och Lugnvik.)

– Det finns idéer till exempel om att nyttja skolorna även till annat för att spara in på andra ställen i kommunbudgeten. Man bör också fundera över det här med att ta in förskolan i skolan.

– Vi har jobbat länge med skolfrågan och vi har samlat på oss mycket faktaunderlag. Vi vill vara med så mycket som möjligt och vi tror att politikerna tjänar på att släppa in oss i processen. Sen har vi inget beslutsmandat utan det handlar bara om att vara kritiska och nytänkande när det nya underlaget tas fram. Sedan kan det hända att det ändå måste läggas ner skolor men det är inget som vi är med och beslutar om. Men om man har ett bra underlag så kan man iallafall ta rätt beslut.

Fredrik Bergström säger att han tror att det nu finns en vilja från politikerna att lyssna.

– Efter höstens process har det varit väldigt turbulent och det vill de nog inte uppleva igen. Jag hoppas och tror att det kan gå renhårigare till den här gången men nog har de nått att bevisa! I början på mars ska Socialdemokraterna träffa DUNTHYL för att diskutera det här.
Men också den stora allmänheten bjuds in,

Socialdemokraterna bjuder in till medborgardialog.  Det är planerat för minst tre möten, det första nu på torsdag i Ullånger och sedan även i Bollstabruk och Kramfors.

– Det måste fattas beslut snabbt nu, tycker Helena Bergman från Kramfors. Det är bara för politikerna att bestämma sig.

– Det måste till ett beslut, säger Helge Nordin från Nordingrå. Men han tycker att politikerna ska lyssna på befolningen först, annars blir det nog uppror igen, tror han.