Sundsvall

Länssjukhuset riskerar vite

1:22 min

Sjukhusledningen i Sundsvall jobbar nu med att försöka omfördela dom resurser som finns för att på så sätt förbättra arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket har hittat brister på avdelning 25 B och hotar nu att kräva ett vite på en halv miljon kronor om bristerna inte åtgärdas.

Karin rapp är sjukhusdirektör på Länssjukhuset:

Arbetsmiljöverket konstaterar att bristerna är en direkt följd av de nedskärningar som har gjorts de senaste åren. Personalminskningen skulle följas av ett minskat antal patienter, men så har det inte blivit.

Man kräver nu att arbetsgivaren snabbt gör något för att minska arbetsbelastningen för personalen vid en avdelning som tillhör medicinkliniken på länssjukhuset så att det inte medför en risk för ohälsa hos personalen.