Floristutbildningen på Nordvikskolan hotad

Floristutbildningen på Naturbruksgymnasiet i Nordvik utanför Kramfors riskerar att försvinna. Trots att utbildningen är mycket populär och leder till många jobb säger KY-myndigheten nej, då florist inte ses som ett bristyrke.

Gabriella Kjellberg som är floristlärare på Nordvikskolan, tror att KY-myndigheten stirrar sig blind på Arbetsförmedlingens uppgifter, där floristjobben inte syns.

- Inom floristbranschen kommer jobben oftast fram internt och rekryteringen sker bland annat via skolan i samband med praktiken.

Nordvikskolans egen statistik visar att fyra av fem fått arbete inom floristbranschen under utbildningens tioåriga existens, och varje år är det upp till 70-80 sökande till de 16 platserna.