SVT Nords chef slutar

Hans-Olof Jonsson som är regionchef för Sveriges Television Nord slutar vid årsskiftet.

Han säger att han slutar av flera skäl.

Ett skäl är att han suttit på samma chefspost i tio år och att han själv anser att det är för länge. Ett annat skäl är att verksamheten omorganiseras och att det är en fördel om chefen i stället finns i Umeå, dit mycket av SVTs verksamhet i Sundsvall flyttas efter årsskiftet.

- Och jag vill inte flytta dit, säger Hans-Olof Jonsson. Dessutom passar det ju att byta chef i samband med att man organiserar om.

Han är istället förordad att bli projektledare för Kunskapskanalen och SVT 24 som ska ledas från Sundsvall från och med nästa år.